ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)ျပန္လည္အသက္၀င္လာၿပီ


ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)အား2012ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍Blogေလးတည္ေထာင္ကာစတင္ေရးသားခဲ႔ပါတယ္။ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ယူမိေသာနည္းပညာက႑မ်ားႏွင့္ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ေ၀မွ်ခဲ႔သည္မွာငါးႏွစ္နီးပါးခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ႔ပါတယ္။အခ်ိန္သည္လူကိုစား၏ဆိုသည့္အတိုင္းတေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္အခ်ိန္တို႔သည္ကုန္လြန္မွန္းမသိကုန္လြန္ခဲ႔ေပရာ၀မ္းေရးႏွင့္မိသားစုအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္2017ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။Facebook Pageႏွင့္Blogအားအျခားသူအားေပး၍အၿပီးသတ္ဇာတ္ျမွဳပ္မည္ဟုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႔သည့္အတိုင္းအကုန္လံုးဖ်က္သိမ္းခဲ႔ပါတယ္။သို႔ေသာ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္Blogသို႔၀င္ေရာက္အားေပးၾကေသာပရိပ္သတ္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈ႔ေၾကာင့္ယခုတဖန္Facebook Pageအသစ္ႏွင့္Blogအသစ္ကိုဖြင့္၍ထပ္မံSharing လုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ယခင္လိုပဲထပ္မံအားေပးၾကပါဦးလို႔ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ 

No comments

Powered by Blogger.