မူပုိင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအတြက္ Facebook ကိုBlackBerryတရားစြဲ


BlackBerry ဟာ မူပုိင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအတြက္ Facebook ကိုတရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ Facebook ရဲ႕ messaging ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ပါဝင္တဲ့ feature မ်ားစြာဟာ BlackBerry မူပုိင္ခြင့္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားတယ္လို႔ ကုမၸဏီက အဂၤါေန႔မွာ ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“Facebook ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥာဏဆုိင္ရာ ဥစၥာပစၥည္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ အခိုင္အမာ ေျပာလိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ေတြအေပၚ တာဝန္ရွိလာပါတယ္” လို႔ BlackBerry က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Facebook နဲ႔အျခား ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ Instagram နဲ႔ WhatsApp တို႔ကို တရားစြဲဆိုမႈအတြင္း တရားၿပိဳင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ မုိဘုိင္း messaging ေလာကထဲကို ေနာက္ပုိင္းကာလမွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အရာေတြလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Blackberry ဟာ တရားဝင္အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္မႈနဲ႔ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ အျမတ္ေငြအတြက္ နစ္နာေၾကးေတြ ရလိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရရွိလိုတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

“BlackBerry ရဲ႕တရားစြဲဆိုမႈဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ messaging လုပ္ငန္းရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဆန္းသစ္တီထြင္ ႀကိဳးစားမႈကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ Blackberry ဟာ အျခားသူေတြရဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို အခြန္ေကာက္ခံဖို႔ ႀကိဳးစားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားပါမယ္” လို႔ Facebook အေထြေထြ ဥပေဒအႀကံေပး ေပါလ္ဂရီေဝါလ္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ Facebook နဲ႔ messaging စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ဖန္တီးထားတဲ့ တန္ဖိုးကို ေလးစားပါတယ္။ အဲဒီ စြမ္းေဆာင္ရည္ထဲက တခ်ိဳ႕ကို BlacBerry ကတီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးနဲ႔ embed software မွာဦးေဆာင္ေနတဲ့ BlackBerry ရဲ႕အျမင္အရ Facebook, Instagram နဲ႔ WhatsApp တို႔ဟာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိတဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စီးပြားဖက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔အတြက္ အဲဒီတံခါးကို ဖြင့္ထားဆဲပါပဲ” လို႔ BlacBerry ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈေတြက BlackBerry ရဲ႕ မူပုိင္ခြင့္ယူထားတဲ့ နည္းပညာကုိ အေျခခံထားတာျဖစ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ cross-platform သတိေပးခ်က္ေတြ ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ Instagram သုံးစြဲသူေတြက Facebook မွာ Stories ေတြကို တိုက္႐ိုက္ေဝမွ်တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို BlackBerry ကေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

Ref: CNBC

ပါ၀င္ေရးသားၾကသူမ်ာ.....


No comments

Powered by Blogger.