5မိနစ္အတြင္းမ်က္ႏွာကိုေခ်ာေမြ႔သြားေအာင္Retouchလုပ္နည္း


ပံုမွန္photo Retouchလုပ္ေနက်ပံုစံနဲ႔ခြဲထြက္လာၿပီးမ်က္ႏွာကိုသဘာ၀က်က်Retouchလုပ္နည္းေလးျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္

No comments

Powered by Blogger.